هلال احمر
برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر در کبودراهنگ 12 ژوئن 2020
رئیس جمعیت هلال احمر کبودراهنگ خبر داد:

برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال احمر در کبودراهنگ

رئیس جمعیت هلال احمر کبودراهنگ از برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر در این شهرستان خبر داد.