فضای مجازی کبودراهنگ
ظرفیت های فضای مجازی را به جامعه معرفی کنیم 13 نوامبر 2020
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کبودراهنگ:

ظرفیت های فضای مجازی را به جامعه معرفی کنیم

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کبودراهنگ گفت: علاوه بر آسیب ها ظرفیت های فضای مجازی را باید در جامعه تبیین کنیم.