اداره تبلیغات کبودراهنگ
دشمن در فضای مجازی و واقعی با تمام قوا به میدان آمده است ۰۲ تیر ۱۳۹۸

دشمن در فضای مجازی و واقعی با تمام قوا به میدان آمده است

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ گفت:دشمنان در فضای واقعی و مجازی با تمام قوا و توان مالی خود به میدان آمده اند و در این میدان نباید کوتاهی شود .