اختلافات و دعواهای سیاسی اعضای شورای شهر و شهردار تا کی حقوق و منافع مردم کبودراهنگ را تحت الشعاع قرار خواهد داد؟

شهر کبودراهنگ به عنوان مرکز شهرستان از آغازین روزهای فعالیت شورای اسلامی این شهر همواره دارای چالش ها و مسائل حاشیه ای پیرامون خود بوده است تا جایی که در طول سه سال گذشته چندین شهردار بر کرسی هدایت این شهر تکیه کرده اند و و از دیدگاه آقایان شورای شهر هیچکدام موفقیت چشمگیری در برآورده کردن انتظارات اعضای شورای شهر و شهروندان نداشته اند.

گلایه مندی شهردار از شورای شهر به دلیل عدم همکاری های لازم در خصوص مصوبات شهرداری و از سوی دیگر گلایه مندی مردم از ارائه خدمات و در خصوص پروژه های نیمه تمام در اقسانقاط شهر که از ماه های گذشته شروع شده و به اتمام نرسیده است نشان از عدم هماهنگی و اتحاد و اختلافات شدید میان شورای شهر و شهرداری دارد.

گلایه مندی شورای شهر از شهردار کبودراهنگ به دلیل عدم پاسخ گویی به سوالات اعضا و ایجاد اختلاف در بین اعضای شورای شهر و همچنین عدم کارآیی لازم در مدیریت شهری حکایت تازه ای از اختلافات میان شورا اسلامی و شهردار ندارد ،مسئله ای که مردم شهر کبودراهنگ سال هاست برایشان تازگی ندارد.

توسعه و پیشرفت تمامی جوامع مرهون موفقیت های به دست آمده از مدیریت کارآمد مجموعه می باشد حال باید این موضوع بررسی شود که اعضای محترم شورای شهر با چه رویکردی در سال های گذشته شهرداران این شهر را انتخاب کرده اند؟

در طول سه سال گذشته چه دلایلی برای برکناری شهرداران وجود داشته است و چرا با وجود جایگزینی و انتخاب مجدد شهردار توفیقی در مدیریت شهری حاصل نشده است؟

آیا اعضای محترم شورای شهر کبودراهنگ طبق گفته شهرداران مخلوع دچار انحصار طلبی شخصیتی شده اند؟ که اگر اینگونه باشد به فرموده امام علی علیه السلام دچار بزرگ ترین آفت مدیریتی خواهند شد.

آیا اعضای محترم شورای شهر خود را در مقابل آرا مردم مسئول و موظف به خدمت نمی دانند ؟ چرا که یکی از آسیب های بزرگ رفتاری مسئولان کم توجهی یا بی توجهی به طبقه محروم جامعه است.

آیا وقت آن نرسیده که اعضای شورای شهر و شهردار محترم اختلافات موجود را به خاطر خدمت به مردم کنار گذاشته و در ماه های پایانی مسئولیت خود فکری به حال مردم بی نوا بکنند؟

حقوق و منافع مردم تا چه زمانی باید تحت الشعاع دعواهای سیاسی و شخصی آقایان قرار بگیرد؟

آیا وقت آن نرسیده که به دلیل اجر نهادن به آرا مردم اعضای شورای شهر و شهردار محترم وقت رقابت ها را به پایان رسانیده و فصل رفاقت ها را شروع نمایند؟

حاشیه ها و فضای روانی پیرامون اختلافات شورای شهرو وشهردار سال هاست که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است امام تاکنون تا هیچ اقدامی از سوی آقایان برای اصلاح رفتار و عذرخواهی از افکار عمومی به عمل نیامده است.

آیا آقایان شهامت عذرخواهی و دلجویی از مردم در روزهای آینده را خواهند داشت؟

انتهای پیام/وحید رستمی

  • نویسنده : وحید رستمی